Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

  • Πρόσκληση στην Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής

Η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές της, διοργανώνοντας Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα έναρξης 11:00 το πρωί.

Στην Εκδήλωση αυτή, οι νέοι φοιτητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις δομές του Α.Π.Θ. και τις παροχές που τους προσφέρει. Παράλληλα, μέσα από την έκθεση των φοιτητικών ομάδων, συλλόγων και πρωτοβουλιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Πολυτεχνική Σχολή, θα γνωρίσουν τη ζωή και τους ανθρώπους της. Έτσι θα πάρουν εφόδια και ερεθίσματα για να γίνουν ενεργά μέλη της Σχολής και να την αισθανθούν σαν δικό τους χώρο, όπου θα αισθάνονται ελεύθεροι να εργασθούν επιστημονικά, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης :
11:00 Υποδοχή-Χαιρετισμοί
11:20 Παρουσίαση Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
11:40 Παρουσίαση Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
11:55 Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής υποστήριξης Α.Π.Θ.
12:10 Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.
12:25 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ.
12:40 Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων Α.Π.Θ.
12:55 Κεντρική βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.
13:10 Κεντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ.
13:25 Σύλλογος Αποφοίτων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

  • 3/10/2019 - Οδηγίες για τις Εγγραφές ειδικών κατηγοριών Ομογενών 2019-2020

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έγγραφης μέσα το περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 3 Οκτωβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2019. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επειδή δεν υπάρχει καταχωρημένο κινητό για όλους τους επιτυχόντες παρακαλούμε για την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων και από τις γραμματείες των Τμημάτων.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας και την εκτύπωση της αίτησης θα ανοίξει την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου (στις 11:00 το πρωί) και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι:

  1. Για την κατηγορία αυτή ΔΕΝ επιτρέπεται απευθείας καταχώριση στοιχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας από εσάς.
  2. Φοιτητής που έχει ολοκληρώσει την καταχώριση στοιχείων του στο σύστημα register.auth.gr εμφανίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας σε κατάσταση προεγγραφής. Η οριστικοποίηση της προεγγραφής γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα. Με την οριστικοποίηση της προεγγραφής ο εισαγόμενος λαμβάνει με SMS τους κωδικούς που απαιτούνται για τη δημιουργία του Ιδρυματικού Λογαριασμού.

 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί συνοπτικές Οδηγίες για τις εγγραφές (http://dps.auth.gr/el), ενώ είναι διαθέσιμος και επικαιροποιημένος ο Οδηγός Επιβίωσης (http://www.dps.auth.gr/el/info/main).

Επιπρόσθετα, στις ενότητες Σίτισης (http://dps.auth.gr/el/feeding) και Στέγασης (http://dps.auth.gr/el/housing) της ιστοσελίδας του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε και να αξιοποιήσετε τις σχετικές πληροφορίες.
 

  • Σας ενημερώνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές ακ. έτους 2019-20, οι οποίες πραγματοποιούνται από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση, σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ. Σύντομα θα αναρτηθεί και ειδική ανακοίνωση για τις/τους πρωτοετείς.

Σας επισημαίνουμε ότι:

α. Στην ίδια προθεσμία εγγράφονται και οι επιτυχούσες/-οντες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», οι οποίες/-οι υποχρεούνται -σύμφωνα με το ίδιο δελτίο τύπου- να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, εντός της προθεσμίας εγγραφών, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει οτι μετεγγράφηκαν σ' αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

β. Στην ίδια προθεσμία (18-27 Σεπτεμβρίου) εγγράφονται απευθείας στο Τμήμα, και εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, i) τα υιοθετηθέντα τέκνα της Βουλής των Ελλήνων ii) οι διακριθέντες/-είσες σε επιστημονικές ολυμπιάδες.

Σε συνέχεια του παρακάτω και εφόσον προκύψει στο Τμήμα σας τέτοια περίπτωση (περίπτωση β, ii) κατά το διάστημα των εγγραφών (18-27/9), σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σύμφωνα με τον Ν4342 (ΦΕΚ 143Α/2015), άρθρο 41, παρ. 1, εδάφιο β "η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση".

1.Κατηγορία των επιτυχόντων με τις Πανελλαδικές εξετάσεις (συμπ. των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης)

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων της κατηγορίας με τις Πανελλαδικές εξετάσεις (συμπ. των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα είναι διαθέσιμη σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ https://www.auth.gr μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφών των επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος σπουδών http://dps.auth.gr/el/node/3249.

2. Κατηγορία Αλλοδαποί - Αλλογενείς απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε. και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία Αλλοδαποί - Αλλογενείς (για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020) θα είναι ΕΝΕΡΓΗ από 23 Σεπτεμβρίου στις 10:30 π.μ. έως και 30 Σεπτεμβρίου.
Οι επιτυχόντες του έτους 2018 αυτής της κατηγορίας ΔΕΝ καταχωρούν τα στοιχεία τους μέσα από αυτές τις σελίδες αλλά καταθέτουν στο ίδιο χρονικό διάστημα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. τον κωδικό που αναγράφεται στο μηχανογραφικό δελτίο και αποτελείται από Κωδ.Χώρας, Κατηγ, Αυξ.αριθμό
  2. την κυπριακή σου ταυτότητα (αν είσαι Κύπριος) ή το διαβατήριό σου
  3. τον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου
    σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα οι κωδικοί για τη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.

Αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης στοιχείων θα βρεις εδώ.

Μετά την καταχώρηση, θα εκτυπώσεις την αίτηση και με όλα τα αναγραφόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά (βλ. ανακοίνωση Τμήματος σπουδών) θα πρέπει να επισκεφθείς τη γραμματεία σου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σου θα λάβεις ένα SMS στο κινητό που δήλωσες το οποίο θα περιέχει οδηγίες για να προχωρήσεις στη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.